pinarmakina
makina
2
1
pinarmakina makina 2 1

Cisimlerin bir merkeze bağlı değişik dönme yolları izleyerek hareket etmesine
ROTASYON (Dönme) denir.
Plastik hammaddelerin şekillendirilmesi için kullanılan üretim yöntemlerinden olan,
Rotasyonel Kalıplama Teknolojisi ile güncel hayatta karşımızda var olan çok sayıda plastik
araç gereçlerin üretimi gerçekleştirilmektedir.
Plastik hammaddeye rotasyon tekniği kullanılarak şekil verilmesinin temel amacı,
sahip olduğu şekli karmaşık veya ölçüleri çok büyük malzemelerin üretimini mümkün hale
getirmesidir.
Rotasyon, bitmiş olan ürünün üzerine eklenebilecek olan parçaları üretim esnasında
parçaya eklemeye izin verir (insert parçalar, flanşlar…). Renklendirme maddesi hammadde
içerisine katıldığı için, çıkan ürünü boyama işlemine gerek kalmaz. Rotasyon ile üretilmiş
plastik ürünler, metal ve fiberglasa göre daha hafif olması sebebiyle, taşınması kolay ve daha
ucuzdur. Mamuller dayanıklı, uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır.
Rotasyon teknolojisinin diğer avantajları aşağıda açıklanmıştır.
Kısa üretim süresi,
Çift cidar imkânı,
Köpük doldurabilme imkânı,
Az üretim adetlerinde de, yüksek üretim adedinde olduğu gibi ekonomik
özelliği,
Uygulamaya göre hammadde seçimi,
Hurda miktarındaki azlık,
Keskin köşelere ihtiyaç duyulması sayılabilir.
Yukarıda üstün yönleri sayılan rotasyon tekniği ile plastiğin şekillendirilmesi
aşağıda verilen dezavantajlara sahiptir.
Nispeten düşük üretim hızı, şişirme ve kalıplama ile kıyasladığımızda
rotasyonla üretimde yılda on binlerce ürün üretilmektedir. Yılda milyonlarca
üretim söz konusu olduğunda enjeksiyon veya şişirmeye bakmak gerekir.
Sınırlı çeşitte hammadde kullanımı, toz LLDPE rotasyonla kalıplama için en
ideal malzemedir fakat her tasarıma da elverişli değildir. Ne yazık ki,
kalıplanabilir polimer limitlidir; böylece PE ile yapabileceklerimiz de kısıtlıdır.
Büyük ölçülere sahip atölye ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yükleme ve
depolama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çok geniş alanlara ihtiyaç vardır.
Rotasyon tekniği ile üretimin maliyeti plastik şekillendirme sektöründe zor
yatırım yapılan ve az sayıda fabrika açılan bir üretim dalı olarak kalmasına
neden olmuştur.
Rotasyonla plastiklerin şekillendirilmesi metodunda üretim gerçekleştiren
makinelerinin ilk göze çarpan özelliği boyutlarının büyüklüğü olmasıdır. Büyük
ölçülere sahip ürünlerin kalıplarının içerisinde rahatlıkla dönmesi için
rotasyonel makinesinin boyutu da büyümektedir.
Rotasyonel kalıplama makineleri iki ana bölümde incelenebilir:
Fırın bölümü: Plastik ürün kalıbının hammadde ile beraber içine konduğu,
uygun sıcaklıkta hammaddenin doğru şekli alması için belirli zaman aralığında
ısıtma işleminin gerçekleştiği bölümün adıdır.
Araba bölümü: Rotasyon üretimini gerçekleştiren kalıpların fırın içine girme ve
çıkma hareketini gerçekleştiren mekanizmadır.